Reykjavík, 15. september 2022 – Abler, leiðandi í gerð hugbúnaðarlausna sem auðvelda skipulag íþrótta- og tómstundastarfs, tilkynnti í dag 520 milljóna króna fjármögnun frá Frumtaki. Helsta lausn félagsins, Sportabler, er mörgum kunn enda notuð af flestum íþróttafélögum hér á landi. Fjármagnið mun nýtast við áframhaldandi þróun lausna félagsins og uppbyggingu sölu- og markaðsstarfs á alþjóðlegum mörkuðum.

Abler var stofnað árið 2017 af Markúsi Mána M. Maute, framkvæmdastjóra, og Jóhanni Guðmundssyni, tæknistjóra. Hugbúnaðarlausnir félagsins efla grunnstoðir íþrótta- og tómstundastarfs með því að einfalda skipulag, samskipti og umsýslu ásamt því að veita skýrari sýn á lykiltölur í rekstri. Kerfin taka við skráningum, greiðslum og auðvelda samskipti milli íþróttafélaga, þjálfara, foreldra og iðkenda. Lausnirnar voru upphaflega hannaðar fyrir íþróttafélög en eru nú einnig notaðar af skipuleggjendum ýmis konar íþrótta-, félags- og tómstundastarfs s.s. líkamsræktarstöðvum, tónlistarskólum og öðrum félagasamtökum. Árið 2021 sameinaðist félagið Nóra, sem var skráningar- og innheimtukerfi fyrir íþróttafélög, með það fyrir augum að efla heildstætt framboð lausna. Nóra var í eigu Greiðslumiðlunar Íslands sem varð í kjölfarið einn af stærstu hluthöfum félagsins.

„Það er margsannað að íþróttir efla líkamlega, félagslega og andlega heilsu. Við hjá Abler höfum undanfarin ár gert okkar besta til að þjónusta þjálfara, iðkendur og foreldra með notendavænum lausnum sem tengja hagsmunaaðila saman með gagnvirkum snertifleti. Við trúum því að sterkari innviðir íþróttafélaga stuðli að betra og skilvirkara starfsumhverfi sem geri öflugt starf enn betra. Það leiðir til aukins áhuga og þátttöku sem á endanum skilar sér í betra og heilbrigðara samfélagi,“ segir Markús Máni Maute, annar stofnanda Abler og fyrrum atvinnumaður í handbolta á Íslandi og í Þýskalandi. „Við höfum þegar stigið mikilvæg skref í átt að langtímamarkmiðum okkar en fjármögnunin gerir okkur kleift að hugsa stærra og þróa enn betri og meira virðisaukandi lausnir. Við erum gríðarlega þakklát fyrir tækifærið og traustið sem samstarfsaðilar okkar hafa sýnt okkur og stolt af því að þjónusta íþróttahreyfinguna og hennar mikilvæga starf á hverjum degi. Það mun halda áfram að vera okkar leiðarljós.“

Leiðandi sérfræðingar á sviði íþrótta, heilsu og sálfræði hafa komið að þróun vara og þjónustu Abler og félagið hefur átt í nánu samstarfi við ÍSÍ, UMFÍ og sveitarfélög um allt land. Stór hluti íþróttafélaga á Íslandi er nú þegar á meðal viðskiptavina félagsins og þróunarverkefni eru hafin með klúbbum sem skipuleggja fótbolta- og handboltaiðkun ungmenna í Bretlandi og Þýskalandi. Í framhaldinu stefnir félagið að því að hasla sér völl á Norðurlöndunum og í fleiri Evrópulöndum.

„Abler þjónar skipuleggjendum íþrótta- og tómstundastarfs á margvíslegan hátt. Við erum sannfærð um að það séu mikil tækifæri á erlendum mörkuðum fyrir lausnir félagsins og Abler sé þannig í stakk búið að efla líkamlega og andlega heilsu í samfélögum um allan heim,“ segir Svana Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Frumtaks. „Abler teymið býr yfir mikilli reynslu og þekkingu á íþróttaiðkun, allt frá ungmennastarfi til atvinnumennsku, auk framúrskarandi tækniþekkingu. Félagið er í kjörstöðu til að nýta spennandi tækifæri á mörkuðum.“

Abler hefur áður fengið fjármagn frá hópi englafjárfesta þ.m.t. Aðalsteini Óttarssyni (Makers Fund, Riot Games), Sigga Ólafssyni (Novator, CCP), Þorsteini Friðrikssyni (Plain Vanilla, Tea Time, Rocky Road) ásamt atvinnumönnunum og þjálfurunum Birki Bjarnasyni, Alfreð Finnbogasyni, Guðjóni Val Sigurðssyni og Degi Sigurðssyni. Þá hefur félagið fengið styrki frá Tækniþróunarsjóði, Nýsköpunarmiðstöð og heilbrigðisráðuneytinu.

Um Abler

Hugbúnaður Abler auðveldar m.a. íþróttafélögum, líkamsræktarstöðvum og námskeiðshöldurum að skipuleggja starf sitt, miðla upplýsingum, taka við greiðslum og skráningum og eiga í skilvirkum samskiptum við sitt fólk (iðkendur, þjálfara og foreldra). Abler á rætur sínar að rekja til öflugs afreks- og uppeldisstarfs innan íslensku íþróttahreyfingarinnar og hefur átt í nánu samstarfi við ÍSÍ, UMFÍ og sveitarfélög um land allt. Markmið félagsins er að styðja við íþróttastarf með framúrstefnulegum aðferðum og tækni svo jákvæður áhrifamáttur skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs verði sem mestur.

Um Frumtakssjóðina

Frumtakssjóðirnir eru vísisjóðir sem hafa fjárfest í 27 nýsköpunarfélögum frá árinu 2009 með góðum árangri. Sjóðirnir fjárfesta í félögum sem eru á fyrstu stigum fjármögnunar og þykja vænleg til vaxtar á alþjóðlegum mörkuðum. Frekari upplýsingar er að finna á frumtak.is.