Empower, leiðandi fyrirtæki á sviði jafnréttis og fjölbreytni, tilkynnti í dag 300 milljóna króna fjármögnun frá Frumtaki og Tennin. Fjármagnið mun nýtast félaginu við áframhaldandi þróun og markaðssetningu á hugbúnaðarlausninni Empower NOW sem gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að ná yfirsýn yfir stöðu jafnréttismála, setja sér mælanleg markmið og fræða starfsfólk í gegnum stafrænar leiðir þar sem áherslan er að styðja við uppbyggingu á jákvæðri fyrirtækjamenningu með jafnrétti og fjölbreytni að leiðarljósi.

Empower var stofnað árið 2020 af Þóreyju Vilhjálmsdóttur Proppé og Dögg Thomsen sem báðar hafa víðtæka reynslu af stefnumótun og breytingastjórnun á sviði jafnréttismála. Félagið hefur veitt leiðandi fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf í jafnrétti og fjölbreytni með áherslu á fyrirtækjamenningu þar sem unnið er út frá heildrænni nálgun og með praktískar lausnir til að tryggja árangur. Hugbúnaðarlausnin Empower NOW byggir á skölun á sannreyndum jafnréttislausnum Empower.

“Ísland hefur skarað fram úr á sviði jafnréttismála svo tekið hefur verið eftir á heimsvísu. Við höfum til að mynda verið efst í jafnréttismælingum The World Economic Forum 12 ár í röð. Við erum leiðandi í jafnréttisvegferðinni á alþjóðlegum vettvangi en vitum að við eigum enn langt í land til að geta talist jafnréttisparadís,“ segir Þórey. „Lykilatriði til að ná árangri í þessari vegferð í átt að auknu jafnrétti og fjölbreytni er að horfast í augu við undirliggjandi fordóma og mismunun sem eru til staðar á vinnustöðum og annars staðar í samfélaginu; oftast án þess að við gerum okkur grein fyrir þeim. Við þurfum að kortleggja og skilja stöðuna, setja okkur skýr markmið og hafa viljann til að breyta. Það er mikil eftirspurn frá fyrirtækjum og stofnunum á alþjóðavísu en mjög takmarkað framboð af heildstæðum og sérhæfðum lausnum á þessu sviði.”

“Fjármögnunin gerir okkur kleift að hraða gerð lausnarinnar og koma henni fyrr á alþjóðamarkað,” segir Dögg. “Í upphafi leggjum við áherslu á Norðurlöndin, Norður-Ameríku og Vestur-Evrópu. Við byggjum á sannreyndri aðferðafræði sem við höfum innleitt í fjölda verkefna og nýja hugbúnaðinum Empower NOW sem hjálpar viðskiptavinum okkar að fá heildræna yfirsýn yfir stöðu jafnréttismála, setja sér mælanleg markmið og fræða starfsfólk í gegnum stafræna örfræðslu.“

“Sífellt aukin áhersla á jafnrétti og fjölbreytni á vinnustöðum kallar á sérhæfðar lausnir til að halda utan um þennan málaflokk,” segir Svana Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Frumtaks. “Þá hafa ýmis hneykslismál afhjúpað óheilbrigða fyrirtækjamenningu og leitt af sér aukið regluverk á sviði jafnréttis og fjölbreytni. Við sjáum mikil tækifæri hér. Stofnendur Empower hafa djúpa þekkingu á þessu sviði og skilja þarfir markaðarins, bæði fyrirtækjanna og starfsfólksins sem

starfar hjá þeim. Lausnir félagsins munu stuðla að auknu jafnrétti og fjölbreytni á heimsvísu. Frumtak og Tennin eru stolt af þátttökunni í þessu mikilvæga verkefni og við hlökkum til vegferðarinnar framundan.”

Um Empower

Markmið Empower er að auka jafnrétti í atvinnulífinu, bæta starfsumhverfi og menningu og tryggja jöfn tækifæri allra. Félagið hefur veitt ráðgjöf í jafnrétti og fjölbreytni með áherslu á fyrirtækjamenningu, heildræna nálgun og praktískar lausnir. Hugbúnaðurinn Empower NOW sem fer á alþjóðlegan markað árið 2023 gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að ná yfirsýn yfir stöðu jafnréttismála, setja mælanleg markmið og innleiða örfræðslu fyrir starfsfólk í gegnum stafrænar leiðir. Hugbúnaðurinn byggir á sannreyndri aðferðafræði Empower sem unnið hefur með leiðandi fyrirtækjum og stofnunum í ólíkum geirum eins og Alþingi, Embætti ríkislögreglustjóra, Landsvirkjun, Símanum, TM, Háskólanum á Akureyri og Fjarðaráli. Frekari upplýsingar á empower.is.